Президент підписав Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів

Президент підписав Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо корпоративних договорів.

За умовами корпоративних договорів його сторони зможуть взяти на себе зобов’язання реалізовувати свої корпоративні права у спосіб, передбачений законом, і / або утриматися від реалізації таких прав. Ними можуть бути передбачені:

– обов’язок сторін голосувати на загальних зборах у спосіб, визначений договором;

– обов’язок сторін погоджувати придбання або відчуження частки / акції за заздалегідь визначеною ціною і / або в разі настання визначених у договорі обставин утримуватися від відчуження часток / акцій до настання визначених у договорі обставин;

– обов’язок сторін вчиняти інші дії, пов’язані з управлінням суспільством, його припиненням або виділенням з нього нової юридичної особи;

– умови або порядок визначення умов, на яких учасник / акціонер – сторона договору має право або зобов’язаний буде придбати або продати частки / акції товариства, і визначати випадки (які можуть залежати або не залежати від дій сторін), коли таке право чи обов’язок виникає.

Новий закон про ТОВ

Новий Закон про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю направлено на підпис президенту.

Закон вносить численні та ґрунтовні зміни до регулювання діяльності товариств з обмеженою діяльністю та товариств з додатковою відповідальністю, серед слід зазначити наступні:

– необхідність отримання згоди інших учасників на вихід учасником, що володіє часткою більш ніж 50 %;

– визнання на законодавчому рівні корпоративних договорів (так звані «shareholders’ agreements”), які мають конфіденційний характер та повинні бути безоплатними;

– зменшення строку для повного внесення вкладу учасником товариства з одного року до шести місяців з дати державної реєстрації товариства;

– перехід прав учасника до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників товариства;

– встановлення правил про значні правочини і правочини із заінтересованістю (так, правочини, вартість яких перевищує 50 відсотків чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, потребують попередньої згоди загальних зборів учасників). Інші правила можуть бути встановлені статутом.