Новий закон про ТОВ

Новий Закон про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю направлено на підпис президенту.

Закон вносить численні та ґрунтовні зміни до регулювання діяльності товариств з обмеженою діяльністю та товариств з додатковою відповідальністю, серед слід зазначити наступні:

– необхідність отримання згоди інших учасників на вихід учасником, що володіє часткою більш ніж 50 %;

– визнання на законодавчому рівні корпоративних договорів (так звані «shareholders’ agreements”), які мають конфіденційний характер та повинні бути безоплатними;

– зменшення строку для повного внесення вкладу учасником товариства з одного року до шести місяців з дати державної реєстрації товариства;

– перехід прав учасника до його спадкоємця чи правонаступника без згоди учасників товариства;

– встановлення правил про значні правочини і правочини із заінтересованістю (так, правочини, вартість яких перевищує 50 відсотків чистих активів товариства станом на кінець попереднього кварталу, потребують попередньої згоди загальних зборів учасників). Інші правила можуть бути встановлені статутом.